ที่มาของคืนไร้ดาว

hoshi2.jpg

บุหลันไยเปลี่ยวไห้            เจียนวาย
ยามพี่ริดอำไพ                   ส่องหล้า
ยินแขพรั่นโพยพาย           ใจร่ำ
แลเรี่ยววิธูล้า                     ไป่ข้องราตรี

วารีรินหลั่งไล้                     วงเดือน
ริบหรี่ชะลางเลือน               เยี่ยงเจ้า
ฤดีพี่หมายเยือน                  เพียงครู่
โรยเล่ห์พะนอเคล้า             ยั่วล้อนวลจันทร์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s