อิก โนเบล (Ig Nobel) รางวัลจากการมองลอดหว่างขา

screenshot-from-2016-10-05-19-12-27

Twitter

ช่วงนี้ ผู้คนในแวดวงวิทยาศาสตร์ สื่อมวลชน
รวมถึง ประชาชนในประเทศญี่ปุ่น
กำลังให้ความสนใจ และแสดงความชื่นชม
กับรางวัลแห่งความสำเร็จของ
นาย โยชิโนริ โอสึมิ (Yoshinori Osumi)
นักวิจัยชาวญี่ปุ่น วัย 71ปี
ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ของสถาบันเทคโนโลยีโตเกียว
ที่เพิ่งได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize)
ในสาขาสรีรศาสตร์ หรือ การแพทย์

นายโอสึมิ ได้รับรางวัลจากการค้นพบ
กลไกการกินตัวเองของเซลล์
(mechanism for autophagy)
คณะกรรมการโนเบลได้อธิบาย
การค้นพบครั้งนี้ไว้ว่า
การเข้าใจกลไกการกินตัวเองของเซลล์
จะนำไปสู่ความเข้าใจถึงการเจ็บป่วยของโรคต่างๆ เช่นโรคมะเร็ง และ โรคทางประสาทได้

Source:http://www.ritsumei.ac.jp/news/detail/?id=390

ก่อนหน้าการประกาศผลรางวัลโนเบล เพียงไม่กี่วัน
นาย อะสึกิ ฮิงาชิยามะ (Atsuki Higashiyama)
นักวิจัยวัย 67 ปี อีกคนหนึ่งของญี่ปุ่น
เพิ่งได้รับเลือกให้ได้รับรางวัล
อิก โนเบล (Ig Nobel Prize)
ในสาขา ประสาทรับรู้ เขาค้นพบสาเหตุ
ที่ทำให้ขนาดและระยะทางของวัตถุ เปลี่ยนไปเมื่อมองลอดหว่างขา
รางวัลที่เขาได้รับไม่ได้รับความสนใจจากคนในประเทศ รวมถึงนักวิจัยร่วมอาชีพ และสื่อมวลชนเท่าใดนัก

อิก โนเบล (Ig Nobel) ย่อมาจาก ignoble Nobel
ก่อตั้งโดย มาร์ค อับราอัมส์ เมื่อปี ค.ศ. 1991
มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่แปลก
ชวนขบขัน เพราะเกรงว่าในอนาคต นักวิจัยจะเลิกทำงานวิจัยที่แปลก และไม่น่าเป็นไปได้ และทำให้งานวิจัยในลักษณะนี้สูญหายไป

งานวิจัยที่ได้รับรางวัล อิก โนเบลสร้างเสียงหัวเราะให้ผู้คนในตอนแรก แต่ชวนให้ต้องคิดต่อหลังจากนั้น
นอกจากนี้ ยังกระตุ้นให้คนทั่วไปหันมาสนใจวิทยาศาสตร์กันมากขึ้นอีกด้วย

ตัวอย่างงานวิจัย ที่เคยได้รับรางวัล อิก โนเบล
เช่น การวิจัยกระแสไฟฟ้าในสมองตั๊กแตนตัวหนึ่งในขณะนั่งดูหนังเรื่องสตาร์วอร์ส หรือ
การศึกษาว่า ระหว่างน้ำเชื่อมกับน้ำธรรมดา
มนุษย์จะว่ายในน้ำชนิดใดได้เร็วกว่ากัน

ตอนที่อ่านข่าวงานประกาศผลรางวัล
อิก โนเบลจบ ด้วยความสงสัย จึงได้ลอง
ก้มหัวและมองลอดหว่างขาดูบ้าง
ด้วยความประหลาดใจ และไม่แน่ใจ
จึงได้ก้มและเงยอยู่หลายครั้ง จนรู้สึกเวียนหัว

สิ่งที่ได้เห็นจากการมองลอดหว่างขา
สร้างความแปลกใจให้กับตัวเองไม่น้อย

วัตถุที่อยู่ไกล เมื่อมองลอดหว่างขา
จะมีขนาดเล็กลง และรู้สึกได้ว่า
วัตถุถอยห่างจากเรามากขึ้น

วัตถุที่อยู่ใกล้ เมื่อมองลอดหว่างขา
จะมีขนาดใหญ่ขึ้น และรู้สึกได้ว่า
วัตถุขยับเข้าใกล้เรามากขึ้น

เพราะอะไร…
ทำไม…

เริ่มเข้าใจจุดเริ่มต้น ในการต้องการค้นหาคำตอบ
ของนักวิจัยเจ้าของรางวัล อิก โนเบลขึ้นมาบ้างแล้ว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s