Get Well Soon Card

คุณพ่อชาวอเมริกัน
ที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
ด้วยโรคตับอ่อนอักเสบ
ได้รับการ์ดแสดงความห่วงใย
ที่ผู้ให้วาดให้เห็นถึงสถานการณ์ล่าสุด
ของโรคที่เขาเป็นอยู่
ข้อความในการ์ดเขียนว่า

” หนูไม่รู้ว่าทำไม
แต่ตับอ่อนของพ่อเกลียดพ่อ
พ่อรอหน่อยนะคะ
ตอนนี้บรรดาอวัยวะอื่นๆ
กำลังสอนให้เค้ารักพ่ออีกครั้ง
พ่อไม่ต้องห่วงนะคะ
ตับอ่อนของพ่อหัวไวค่ะ

รัก
ทาบาต้า ”

ผู้เป็นพ่อ เมื่อได้รับการ์ดที่น่ารัก
และโรแมนติกเช่นนี้คงจะยิ้มได้ และ หายในเร็ววัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s