ความเครียดในวัยเด็กอาจส่งผลต่ออายุขัย

screenshot-from-2016-10-11-11-40-26

Source:

ทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแคนาดาเผยว่า
ความเครียดในวัยเด็กส่งผลให้
ความยาวของเทโลเมียร์(Telomere)ที่เป็นตัวกำหนดอายุขัย
ของเซลล์สั้นลง และส่งผลให้เด็กอายุสั้นลงด้วย

screenshot-from-2016-10-11-11-44-01

Source:

เทโลเมียร์ คือ ส่วนปลายสุดของโครโมโซม
ที่ห่อหุ้มและปกป้องไม่ให้ข้อมูลรหัสพันธุกรรม
ถูกทำลายในระหว่างที่เซลล์แบ่งตัว

เซลล์จะแบ่งตัวเพื่อ
ซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกาย
ทุกๆครั้งที่มีการแบ่งตัว
ส่วนปลายของโครโมโซม หรือ เทโลเมียร์
จะหดสั้นลงเรื่อยๆ
ระบบการทำงานของร่างกายเรา
ก็จะเสื่อมถอยตามลงไปด้วย
การเสื่อมถอยนี้ คือ ความชรานั่นเอง

การหดสั้นของเทโลเมียร์
ยังเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ
เช่น เมื่อเซลล์แก่
ที่เกิดจากการหยุดการแบ่งตัวและเสื่อมสภาพ
สะสมอยู่ในหลอดเลือดเป็นจำนวนมาก
จะพัฒนาไปสู่การเกิดโรคหลอดเลือดแข็ง หรือ
Atherosclerosis เป็นต้น

ดังนั้น การหดสั้นของเทโลเมียร์
ย่อมมีผลต่อความยืนยาวของชีวิตด้วย

ความเครียดในเด็ก
เกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น

– ปัญหาด้านสุขภาพ เด็กมีสุขภาพไม่แข็งแรง
– สภาพแวดล้อมของครอบครัว
เช่น การมีปากเสียงอยู่เป็นประจำของพ่อกับแม่
การเลี้ยงดูที่เข้มงวดหรือตามใจมากเกินไป
หลายคนอาจคิดว่า การตามใจลูกจะส่งผลให้ลูกเครียดได้อย่างไร
เด็กที่ถูกตามใจมากเกินไป เมื่อถูกขัดใจ
มักจะควบคุมตัวไม่ได้ และเกิดความเครียด
และคับข้องใจเวลาที่อยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่น
– สภาพแวดล้อมที่โรงเรียน
ความเข้มงวดที่มากเกินไปของครูผู้สอน
หรือ การเรียนการสอนที่เน้นเนื้อหาวิชาการมาก
เกินวัย มักส่งผลให้เด็ก เหนื่อยล้า และเกิดความเครียด

วิธีที่จะช่วยลดความเครียดให้กับเด็ก
1. ออกกำลังกาย
การออกกำลังกายจะทำให้เด็กเจริญเติบโต
อย่างเหมาะสมตามวัย
การได้รับออกซิเจนมากขึ้นในขณะที่
ออกกำลังกายจะทำให้โลหิตไหลเวียนดีขึ้น
และภายหลังการออกกำลังกาย
ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุข
ที่จะช่วยลดความเครียดของเด็กได้
2. ทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว
เพื่อความเพลิดเพลินและสร้างความอบอุ่น
ในครอบครัว
3. ยอมรับในความสามารถของเด็ก
ไม่เร่งหรือบังคับให้เด็กทำอะไร
ที่เกินความสามารถหรือเกินวัยในขณะ
ที่เด็กยังไม่พร้อม
4. ฝึกให้เด็กมีความเป็นระเบียบ วินัย
โดยพ่อกับแม่ควรทำเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็น
ความมีระเบียบวินัยจะช่วยให้เด็กรู้จักควบคุมตน
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
หรือผิดมารยาททางสังคม
การไม่สามารถปรับตัวนำมาซึ่งความรู้สึกคับข้องใจและเครียดเมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมที่มีกฎกติกา
5. การสนับสนุนให้เล่นดนตรี หรือ เรียนศิลปะ
ก็เป็นทางเลือกที่ดีที่จะช่วยให้เด็กๆคลายจากความเครียดได้อีกทางหนึ่ง

illust3280

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s