ซาไก ชนกลุ่มน้อยของสยามประเทศ

 

ในขณะนี้ ประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานคร
และทุกจังหวัดทั่วประเทศ ต่างพร้อมใจกัน
เดินทางเข้าร่วมแสดงความจงรักภักดี และ
ถวายความอาลัยแด่
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559
ที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
มีชนเผ่าซาไก จำนวน 10 คน
จากพื้นที่ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
ออกเดินเท้าจากป่ามาร่วมถวายความอาลัย
โดยตัวแทนกลุ่มได้กล่าวว่า
พวกตนเดินทางออกจากป่าลึกตั้งแต่เวลา
7.00 น. รวมระยะเดินเท้าจากป่า จนถึงพื้นที่
อ. จะแนะ เป็นระยะทางทั้งสิ้น ประมาณ
100กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมง
ก่อนจะนั่งรถยนต์พร้อมชาวบ้านในพื้นที่
เพื่อเดินทางต่อมายังศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

ชาวเผ่าซาไก (Orang Asli  โอรังอัสลี)
หรือ ที่คนไทยนิยมเรียกว่า “เงาะป่า”
คือ ชนเผ่าดั้งเดิม ที่ถูกสันนิษฐานว่า
เป็นมนุษย์โบราณในยุคก่อนประวัติศาสตร์
มีรูปร่างเตี้ย ผิวดำ ริมฝีปากหนา ท้องป่อง
ผมหยิกติดหนังศรีษะ

ปัจจุบัน ชนเผ่าซาไกอาศัยกระจายอยู่ในป่าทางภาคใต้ในเขตจังหวัดพัทลุง ตรัง สตูล ยะลา
ปัตตานี และ นราธิวาส

ชนเผ่าซาไกที่อาศัยอยู่ที่ อ. ธารโต จ. ยะลา
ได้รับพระราชทานนามสกุลจาก
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ว่า
“ศรีธารโต” ปัจจุบัน ชาวซาไก สกุลศรีธารโต
ส่วนใหญ่ได้อพยพเข้าไปอยู่ในประเทศมาลเซีย
เนื่องจากความอุดมสมบูณ์ของป่าในพื้นที่เดิม
ที่เคยอาศัยอยู่เปลี่ยนแปลงไป

เดิมชาวซาไกดำรงชีพโดยการล่าสัตว์ และ หาของป่าในผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์
แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
เปลี่ยนไป ปัจจุบันจึงแบ่งชาวซาไกตามลักษณะ
การดำรงชีวิตได้เป็น 3 กลุ่ม
1. กลุ่มหาของป่าและล่าสัตว์แบบดั้งเดิม
2. กลุ่มหาของป่าและล่าสัตว์กึ่งสังคมหมู่บ้าน
3. กลุ่มสังคมหมู่บ้านเต็มรูปแบบ

ในอดีต พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5  ทรงสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับ
ชีวิตของชาวซาไก ทรงนำลูกชาวเผ่าซาไก ที่ชื่อ”คนัง” มาเลี้ยงในพระบรมมหาราชวัง
เมื่อโตขึ้น คนังได้เป็นมหาดเล็กคนโปรดของพระองค์

ในวรรณคดีไทย ประเภทบทละครร้อยกรอง
เรื่อง “เงาะป่า” ที่ทรงพระราชนิพนธ์
พระองค์ยังทรงสอดแทรกคำศัพท์ในภาษาซาไก
หรือ ภาษาก็อย ไว้ในบทละครอีกด้วย

เรื่องราวของชาวเผ่าซาไกจึงเป็นสิ่งสะท้อน
ให้เห็นว่า แม้พวกเขาจะเป็นชนกลุ่มน้อยของ
ประเทศ แต่ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์พระมหากษัตริย์ไทย ที่ทรงให้ความสำคัญกับชนเผ่าซาไกมาโดยตลอด นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s