3.9+5.1=9.0

หลังจากตรวจข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
คุณครูของโรงเรียนประถมท่านหนึ่ง
ก็ถูกพูดถึง และ ถูกวิพากวิจารณ์อย่างหนัก
ในสังคมออนไลน์ของประเทศญี่ปุ่น

คุณครูท่านนี้ ให้คะแนน -1 (ลบหนึ่ง)
กับเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่ตอบโจทย์
3.9+5.1= 9.0
โดยครูท่านนี้แจ้งกับเด็กนักเรียนว่า
คำตอบควรจะเป็น 9 ไม่ควรมี .0 (จุดศูนย์)
ต่อท้ายข้างหลัง

หนึ่งในผู้ที่แสดงความคิดเห็น
ในครั้งนี้คือ โมริ อิเงะฟุมิ นักคณิตศาสตร์
ผู้มีชื่อเสียงระดับโลก เขาคือเจ้าของ
เหรียญฟิลด์ส หรือ Fields Medal ในปี 1990

Field Medal คือรางวัลสูงสุดทางคณิตศาสตร์
หรือเทียบเท่าโนเบลทางคณิตศาสตร์
จะมีการประกาศมอบรางวัลทุกๆ4ปี
โดยมอบคราวละ2-4คนและผู้ได้รับรางวัล
จะต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี

สำหรับชาวเอเชียที่เคยได้รับรางวัลนี้
มีเพียง 4 คน เป็นชาวญี่ปุ่น 3 คน และ
ชาวเวียดนาม 1 คน

โมริได้แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้ว่า
“ถ้าเป็นผม จะไม่ให้ -1 (ลบหนึ่ง)”
“คำตอบผิดตรงไหน?”

https://pbs.twimg.com/media/C0ho5uLVIAEXI4E.jpg

C0ho5uLVIAEXI4E.jpg (JPEG Image, 1200×675 pixels) – Scaled (84%) via kwout

เขายังได้แสดงความคิดเห็นต่อว่า
ในคำสั่งไม่มีการแจ้งไว้ว่า ให้ตอบแบบง่าย
เพราะฉะนั้น คำตอบนี้จึงไม่ถือว่าผิด
เขากล่าวว่า เขาไม่ได้ตำหนิคุณครูท่านนี้
แต่ ความผิดพลาดในครั้งนี้มาจากโรงเรียน
และระบบการเรียนการสอน

เขากล่าวว่า คุณครูคณิตศาสตร์ที่สอนอย่าง
ไม่มีความมั่นใจ จะพยายามสอนให้เด็ก
ท่องจำ และ จดจำแต่สูตรต่างๆอย่างเคร่งครัด
เช่น เคยมีกรณีของสูตรหาปริมาตร
เด็กๆจะถูกสอนว่าต้องหาโดย กว้าง×ยาว×สูง
ถ้าเด็กคนใด เขียนสลับจากนี้ จะถือว่าผิด
ซึ่งการสอนคณิตศาสตร์แบบนี้
จะทำให้ความสนุกและน่าสนใจของ
คณิตศาสตร์หายไป

เขาจึงหวังว่าจะมีการปรับปรุงวิธีการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ในประเทศญี่ปุ่นให้น่าเรียน
และน่าสนใจมากกว่าที่เป็นอยู่
.
.
.
3.9+5.1=9.0
น่าเสียดาย ที่ไม่ได้ยินคำอธิบายจากฝั่งของ
คุณครูท่านนี้ว่า ทำไมจึงต้องหักคะแนน
เขาอาจจะเคยบอกเด็กนักเรียนแล้วในห้อง
ว่า ในกรณีนี้ไม่ต้องเติม .0 แต่เด็กยังเผลอเติม

ถึงอย่างไร การเติมหรือไม่เติม .0
ไม่ได้ทำให้ค่าของเลข9 เพิ่มขึ้นหรือลดลง
เหมือนกับ การที่เราจะสลับสูตรการหาปริมาตร เป็น
ยาว×สูง×กว้าง คำตอบก็ยังคงเท่าเดิม
คณิตศาสตร์น่าสนใจก็ตรงนี้
นี่คงเป็นสิ่งที่โมริ อิเงะฟุมิ พยายามบอกกับสังคม
และคุณครูคณิตศาสตร์ในประเทศของเขา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s