ตั๊กแตนยงโย่กับหิมะ

วันนี้ผู้เขียนถ่ายภาพแมลง สมาชิกตัวจิ๋วในโลกใบใหญ่ๆมาฝากกันค่ะ

เช้านี้ มีแมลงหลายตัวบินมาอวดโฉม เกาะตาข่าย เอียงซ้าย เอียงขวา ให้ตากล้องจับภาพตามสบาย

เหมือนอยากบอกว่า ไม่รีบ วันนี้ไม่มีธุระบินไปที่ไหน

ฤดูหนาวในประเทศญี่ปุ่น ถ้าชาวญี่ปุ่นอยากทราบว่าในปีนั้นๆ ปริมาณหิมะจะตกสูงเท่าใด

ชาวญี่ปุ่นจะสังเกตจาก ไข่ของตั๊กแตนค่ะ

ตั๊กแตนตำข้าว จะวางไข่คราวละประมาณ200ฟองไว้ในถุงสีน้ำตาล ห้อยไว้ตามกิ่งไม้หรือใบไม้

น่าแปลกเหลือเกินที่หิมะที่ตกลงมาในแต่ละปีแม้จะตกหนัก หรือมีปริมาณมากเพียงใด

ก็จะไม่เคยทับถมจนสูงทับไข่ของตั๊กแตนเสียที

หมายความว่า เจ้าตั๊กแตน แมลงแสนรู้ชนิดนี้จะรู้ดีว่า หน้าหนาวของปีนั้น หิมะจะตกลงมามากเพียงใดค่ะ

ชาวญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณจึงสามารถคำนวนได้ว่า

ปีนั้นๆหิมะจะตกมากหรือน้อยเพียงใดจากระดับความสูงที่ตั๊กแตนวางไข่ไว้

กล่าวคือ ไม่สูงกว่าระดับนั้นแน่นอนค่ะ

มนุษย์กับธรรมชาติ อยู่อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมาเป็นเวลานาน มนุษย์พัฒนาและเจริญมาเป็นเวลานานแล้ว 

ภูมิปัญญาขาวบ้านคือสิ่งที่ยืนยันได้ดีเสมอมาค่ะ💚💚💚

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s