About

ผู้เขียนบล็อกเป็นคนไทย
ที่เคยใช้ชีวิตในจังหวัด
ที่มีหน้าหนาวที่หนาวหฤโหดที่สุด
จังหวัดหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น
เป็นเวลาหลายปี

จากการที่ได้มีโอกาสสัมผัส
กับผู้คนและวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิด
เป็นเวลานาน
ผู้เขียนมักจะได้รับคำถาม
จากผู้คนรอบข้างเกี่ยวกับ
ประเทศ และ คนญี่ปุ่น
ในด้านต่างๆอยู่เสมอ

บล็อกนี้จึงเป็นบล็อกที่สร้างขึ้น เพื่อ
แนะนำ และเล่าเรื่อง
จากมุมมองของผู้เขียน
รวมถึง เพื่อแบ่งปันประสบการณ์
ทั้งที่เกี่ยวกับญี่ปุ่น และไม่เกี่ยว
ให้กับที่ผู้สนใจ

ผู้เขียนจะพยายามมาส่งเรื่องเล่า
ให้ทันช่วงจิบกาแฟในยามเช้า
โดยหวังว่า จะข่วยเพิ่มความละมุนละไม
ให้กับกาแฟแก้วโปรดได้บ้าง แม้เพียงบางๆ