0

ที่มาของคืนไร้ดาว

hoshi2.jpg

บุหลันไยเปลี่ยวไห้            เจียนวาย
ยามพี่ริดอำไพ                   ส่องหล้า
ยินแขพรั่นโพยพาย           ใจร่ำ
แลเรี่ยววิธูล้า                     ไป่ข้องราตรี

วารีรินหลั่งไล้                     วงเดือน
ริบหรี่ชะลางเลือน               เยี่ยงเจ้า
ฤดีพี่หมายเยือน                  เพียงครู่
โรยเล่ห์พะนอเคล้า             ยั่วล้อนวลจันทร์

0

ที่มาของเสียงสะอื้นในคืนเดือนมืด

moon.jpg

กระซิกไห้    ใฝ่คะนึง    รำพึงหา
ทั่วนภา    ดารา    อยู่หนไหน
ริ้วราตรี    ไร้เสี้ยว    แสงผกาย
จันทร์เดียวดาย    สะท้านสั่น    ประหวั่นทรวง

เพียรอิงแอบ    เชยชิด    กระซิบฝัน
เพียรจำนรร     พันรัก     ระยิบสรวง
ชะรอยรัก    ผกพลิ้ว     ชะรอยลวง
ทะเล่อหวง    กระแทกท้วง    สัญญาใจ

ขยับส่าย     เพ่งพิศ     กระพริบหา
หยาดธารา     ชุ่มนภา     ดาราหาย
ระทมพ่าย     เพลี่ยงช้ำ     ระกำกาย
ระริกไหว    สิ้นแรง     สาดแสงจันทร์

นิศากาล    ครานี้     พลันมืดมิด
ผวาคิด     แว่วจำนง     พะวงขาน
ละล่ำไห้     กราดสะอื้น    พรั่นรำพัน
ละลักลั่น    พร่ำพ้อ     ล่อแสงดาว