0

ช่างแกะสลักไส้ดินสอ

044247.jpg

Source:鉛筆彫刻

เว็บไซต์แห่งหนึ่งของญี่ปุ่น
ได้เผยแพร่ภาพแผ่นป้ายโฆษณา
ของละครเรื่องใหม่
ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้า
ของสถานีโทรทัศน์ ฟูจิ ทีวี

ละครเรื่องนี้ มีชื่อว่า
” jimi ni sugoi koetsu garu kono etsuko”

Continue reading