0

ความเครียดในวัยเด็กอาจส่งผลต่ออายุขัย

screenshot-from-2016-10-11-11-40-26

Source:

ทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแคนาดาเผยว่า
ความเครียดในวัยเด็กส่งผลให้
ความยาวของเทโลเมียร์(Telomere)ที่เป็นตัวกำหนดอายุขัย
ของเซลล์สั้นลง และส่งผลให้เด็กอายุสั้นลงด้วย

Continue reading