1

 ลูกของเรา กับน้ำของพวกเขา(ในอนาคต)

เมื่อเช้า ตอนที่เข้าห้องน้ำต่อจากลูกสาวตัวน้อย 

สิ่งที่เห็นบริเวณอ่างล้างหน้าทำให้
แม่และลูก ต้องพูดคุยกันอย่างยืดยาวถึงเรื่อง
การใช้น้ำ

Continue reading