0

วิธีถนอมเสื้อผ้าสีดำให้คงความเข้ม ไม่ซีดจาง

ช่วงนี้ เป็นช่วงที่ประชาชนชาวไทยต่างพร้อมใจ
กันแต่งกายไว้ทุกข์เพื่อถวายความอาลัยแด่
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

Continue reading