0

Get Well Soon Card

คุณพ่อชาวอเมริกัน
ที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
ด้วยโรคตับอ่อนอักเสบ
ได้รับการ์ดแสดงความห่วงใย
ที่ผู้ให้วาดให้เห็นถึงสถานการณ์ล่าสุด
ของโรคที่เขาเป็นอยู่
ข้อความในการ์ดเขียนว่า

Continue reading