1

การตลาดออนไลน์ การตลาดของโลกคู่ขนาน

เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมนา
ในหัวข้อเรื่อง ” รวยด้วยการตลาดออนไลน์”

เป็นการสัมนาเชิงปฏิบัติ
ที่ทางธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ
หรือ SME Bank จัดขึ้น
เพื่ออบรมและให้ความรู้
กับลูกค้าชั้นดีของธนาคาร Continue reading